شرایط خریداران محصولات

الف) پیمانکاران با سابقه مورد تایید کیوبوید

       - مشخص بودن موقعیت پروژه و بررسی و تایید نقشه های سقف (رایگان)
       - اخذ گواهی کیوبوید و تایید کفایت عوامل اجرایی پیمانکار
       - نظارت کیوبوید بر اولین اجرای دال بتنی (رایگان در مناطق تحت پوشش)
       - تعهد پیمانکار به اخذ تاییدیه کیوبوید برای پروژه های آینده (رایگان)
 

ب) پیمانکارانی که تاکنون با کیوبوید همکاری داشته اند
      
       - اخذ تاییدیه کیوبوید برای نقشه های سقف پروژه های جدید (رایگان)

ج) دفاتر استانی کیوبوید
      
       - فروش محصولات با مسوولیت محدود مطابق ضوابط داخلی کیوبوید

 

تماس با ما

  تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۴۲، واحد ۲۱

  ۰۲۱-۲۲۰۲۰۰۶۱، ۰۲۱-۲۲۰۱۶۹۹۱، ۰۲۱-۲۶۲۰۷۴۹۹
  ۰۲۱-۲۶۲۱۰۸۷۱


  info@cuboid.ir

  تلفن های دفاتر استانی

              دفتر استان قم                     ۳۲۹۴۱۱۱۵-۰۲۵

              دفتر استان قزوین                ۳۳۶۸۹۳۰۵-۰۲۸

              دفتر استان مرکزی              ۳۲۲۳۶۷۵۳-۰۸۶

              دفتر استان مازندران            ۳۲۲۲۸۱۵۹-۰۱۱

              دفتر جزیره کیش                 ۴۴۴۷۰۴۰۹-۰۷۶

              دفتر استان یزد                   ۳۶۲۹۳۶۳۷-۰۳۵

              دفتر استان آذربایجان غربی  ۴۲۲۴۶۵۱۳-۰۴۴ و ۴۲۲۴۵۷۲۸-۰۴۴

              دفتر استان کردستان           ۳۳۶۲۹۳۷۶-۰۸۷

              دفتر استان خوزستان           ۳۳۹۱۶۴۷۶-۰۶۱

با ما در تماس باشید